Sea Cliffs, Etretat

Etretat มีชื่อเสียงใน สาม โค้ง ตามธรรมชาติของมัน และหน้าผา ชอล์ก สีขาวที่ หอ สูง เหนือมหาสมุทร แอตแลนติก สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เหล่านี้สามารถเข้าถึง ได้อย่างอิสระ ที่เป็น ชายหาดกรวด สีขาว Claude Monet และ ประพันธ์ ที่มีชื่อเสียง อื่น ๆ วาด โค้ง และหน้าผา ใน ศตวรรษที่สิบเก้า […]

» Read more