Nottingham Castle

น็อตติงแฮม ปราสาท เป็นปราสาท ในน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ มันตั้งอยู่ ในตำแหน่งที่ ผู้บังคับบัญชา ใน แหลม ธรรมชาติ ที่เรียกว่า ” ปราสาทหิน ” กับ หน้าผา 130 ฟุต (40 เมตร) สูง ไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตก ในยุคกลาง มันเป็น ป้อมปราการ ที่สำคัญและ พระราช ตำหนัก […]

» Read more