Tunnel of Love in Klevan

อุโมงค์แห่งความรัก ใน Klevan (ยูเครน) เป็นชื่อ ที่ได้รับจาก คนในท้องถิ่น เพื่อ ติดตาม เทพนิยาย นี้ มันไม่ได้เป็น ทุกวัน คุณจะได้รับ ในรถไฟ และ พบว่าตัวเอง ล้อมรอบด้วย ธรรมชาติสีเขียว โค้ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ เราพิจารณา ใน สายตา Kleven , ยูเครน พิเศษ ส่วนใหญ่เป็น ภาพด้านล่าง […]

» Read more