Neuschwanstein Castle

ปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต เจ็ดสัปดาห์ หลังจากการตายของ กษัตริย์ลุดวิก ที่สองใน ปี 1886 , Neuschwanstein ถูก เปิดให้ประชาชน กษัตริย์ ขี้อาย ได้สร้าง ปราสาท เพื่อที่จะ ถอนตัวออกจาก […]

» Read more